3
+1

ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕ

27 липня — 22 вересня 2013
Vel_i_vel_650x424.jpg_original
Всеукраїнська мистецька виставка

ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕ

До 1025-річчя Хрещення Київської Русі
За підтримки Президента України

27 липня – 22 вересня 2013

1000 творів українського мистецтва із колекцій 35 провідних музеїв Укра­їни буде презентовано в рамках Всеукраїнської мистецької виставки ВЕЛИ­КЕ І ВЕЛИЧНЕ у Мистецькому Арсеналі 27 липня — 22 вересня цього року. Про­ект ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕ стане центральною мистецькою подією офіційної програми відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі та крізь призму мистецтва проде­монструє цивілізаційний вплив християнства на розвиток культури в Україні.
Виставка «Велике і Величне» представляє 1000 найвизначніших мистецьких творів із колекцій 35 художніх, історичних та археологічних музеїв України. Проект демонструє найяскравіші сторінки історії українського мистецтва від найдав­ніших часів до сьогодення і окреслює сам шлях формування української ідентичнос­ті. Вагомими завданнями виставки "Велике і Величне" є пробудження історичної та культурної пам’яті українців, зміцнення відчуття спільності цивілізаційного досвіду та єдності історичних засад і світоглядних орієнтирів, усвідомлення причетності кожно­го до видатних сторінок минулого, а відтак і відповідальності за творення сьогодення.

Експозиція охоплює історичний період тривалістю понад п’ятнадцять тисячоліть — від доби палеоліту, Трипілля, античних міст Північного Причорномор’я, крізь давньо­руське, барокове, класицистичне мистецтво до сецесії, модернізму та постмодерніз­му. Вона продемонструє, як мистецькі традиції Сходу і Заходу органічно адаптувалися на місцевому культурному ґрунті, народивши унікальні художні явища світового зна­чення.

Найцінніші артефакти із зібрань 35 музеїв України вперше зустрілися в од­ному часі й просторі. Проект такого експозиційного обсягу, масштабів міжін­ституційної співпраці та широти географії — безпрецедентне явище в історії Незалежної України.

Сакральне мистецтво представлено на виставці шедеврами різних епох, найдавні­ші з яких — хрести-енколпіони, яким уже майже 1000 років, і лише трішки молодший за них рукопис ХІІ століття, одна з найдавніших писемних пам’яток, що збереглися на території України до наших днів — рукопис Апостола, відомий під назвою Кристи­нопільського (колекція Львівського історичного музею). Окрасою експозиції є рідкіс­ні авторські ікони Самбірської школи доби Ренесансу (колекція музею «Дрогобиччи­на»), серед яких — роботи Василя Глібкевича з Церкви Святого Юра в Дрогобичі, яку щойно внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також роботи художника Федуска із Самбора — ілюстратора Пересопницького Євангелія, на якому присяга­ють українські президенти. Почесне місце в експозиції посідають барокові іконописні пам’ятки з подарованого імператрицею Єлизаветою Петрівною іконостаса родового собору останнього гетьмана України Кирила Розумовського в Козельці (колекція На­ціонального заповідника «Чернігів стародавній»).
Христинопільський Апостол ХІІ ст.
Пергамент, рукопис. Львівський історичний музей

У залах Мистецького Арсеналу представлено найдавніші на території України зро­блені з кісток мамонта музичні інструменти з Мізинської стоянки на Чернігівщині, вік яких сягає 14 тисяч років, одну із найбільших археологічних сенсацій ХХ століття — унікальне золоте вбрання знатної скіф’янки з Рижанівського кургана на Черкащині, вік якого нараховує понад 23 століття (колекція Інституту археології НАНУ), а також знайдені у 2008 році на території Херсонеса античні фрески кінця ІІ — початку ІІІ ст. н. е., котрі вперше можна буде побачити за межами заповідника «Херсонес Тав­рійський».
Мізинський різьблений виріб з мамонтової кістки
Інститут археології НАН України

На гостей виставки чекає і ціле суцвіття живопису: від творів найвідомішого росій­ського портретиста часів Катерини ІІ, українця Володимира Боровиковського (Пол­тавський художній музей імені М. Ярошенка); сакрального монументаліста Миколи Ге, роботи якого зберігаються навіть у паризькому музеї д’Орсе (з колекції Харківсько­го художнього музею); передвижника, майстра жанрової картини та співця україн­ського побуту Миколи Пимоненка, чиї роботи ще за життя художника купував Лувр; академіка Петербурзької Академії мистецтв, співавтора розписів Володимирського собору в Києві й володаря титулу найкращого рисувальника Рима Вільгельма Котар­бінського (з колекції Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького) до ве­личних постатей народного мистецтва — Марії Приймаченко і Ганни Собачко-Шостак (Національний музей народного декоративного мистецтва) та всесвітньо знаних ге­ніїв, які творили саме на українській землі, — Олександри Екстер та Казимира Мале­вича (Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, Історико-художній музей села Пархомівка Краснокутського р-ну Харківської обл.).Микола Пимоненко. Портрет дівчини-українки, 1896. Полотно, олія.
Сумський обласний художній музей ім. Никифора Онацького

Контроверсійний принцип побудови експозиції поєднає художні твори з археоло­гічними артефактами й історичними пам’ятками, продемонструє взаємовпливи та взаємопроникнення традицій образотворення, спадковість мистецьких форм і моти­вів та їх трансформацію на різних етапах розвитку культури.
Олександра Екстер. Ескіз костюма Вакханки для драми І.Аненського "Фаміра Кіфаред"
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

Виставка "Велике і Величне" покаже продовження тисячолітніх мистецьких тради­цій у роботах сучасних художників — Анатолія Криволапа, Тиберія Сільваші, Віктора Сидоренка, Миколи Малишка, Миколи Маценка, Олександра Сухоліта та інших. У низ­ці спецпроектів, що реалізуються молодими художниками в режимі work-in-progress, можна простежити безпосередній зв’язок з іконографічними формами й наративни­ми схемами, із засобами, котрі побутували в сакральному мистецтві (стінопис, вітраж) та з релігійними образами: Роман Мінін у вітражах із серії «Світло шахтаря» замикає жанрові картинки з життя сучасників у міфологізований та схематизований простір фрагментів-клейм житійної ікони, Степан Рябченко поєднує естетику неонової ре­клами із сакральним сюжетом руки, що благословляє, а великі темні силуети з про­екту «На пам’ять» Гамлета Зіньківського, учасника цьогорічної Венеційської бієнале, перегукуються з величними постатями фресок у давньоруських соборах.

Всеукраїнська мистецька виставка ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕ відкриває Мистецький Ар­сенал як наймасштабнішу платформу міжмузейної співпраці й консолідації профе­сійного середовища.

Проект ініційовано та організовано Мистецьким Арсеналом за сприяння Міністер­ства культури України.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

Музеї:

Національний художній музей України
Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького
Національний музей історії України
Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Національний заповідник «Херсонес Таврійський»
Національний заповідник «Софія Київська»
Національний музей українського декоративного мистецтва
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»
Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»
Волинський обласний краєзнавчий музей
Музей Волинської ікони
Горлівський художній музей
Музей «Дрогобиччина»
Дніпропетровський обласний художній музей
Донецький обласний художній музей
Євпаторійський краєзнавчий музей
Музей історії релігії (Львів)
Львівський історичний музей
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України
Музей історії міста Києва
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського
Одеський обласний художній музей
Пархомівський історико-художній музей
Полтавський краєзнавчий музей
Полтавський художній музей ім. Миколи Ярошенка
Сумський художній музей ім. Никанора Онацького
Харківський обласний художній музей
Хмельницький обласний художній музей
Херсонський обласний краєзнавчий музей
Червоноградський музей історії релігії
Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського
Чернігівський обласний художній музей ім. Г. П. Ґалаґана
Інститут археології НАН України

Приватні колекції:

Ігоря Воронова (Київ), Ігоря Диченка (Київ), Тараса Максим’юка (Одеса), Дмитра Горбачова (Київ), родини Новаківських (Львів), родини Лисиків (Львів)

Художники:

Назар Білик
Анатолій Ганкевич
Олександр Гнилицький
Гамлет Зіньківський
Анатолій Криволап
Микола Малишко
Микола Маценко
Роман Мінін
Олександр Ройтбурд
Вінні Реунов
Степан Рябченко
Віктор Сидоренко
Тиберій Сільваші
Марина Скугарєва
Олександр Сухоліт
Олег Тістол
Василь Цаголов


ГОДИНИ РОБОТИ

Увага!

У зв’язку з офіційними заходами та урочистостями на відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі в суботу, 27 липня, та у неділю, 28 липня, виставка "Велике і величне" працюватиме в особливому режимі:

27 липня – з 9.30 до 22.00
28 липня – з 18.00 до 22.00
1 серпня – з 11.00 до 16.00

В інші дні виставка працюватиме у регулярному режимі:

Щодня з 10.00 до 20.00
Четвер – з 10.00 до 22.00

Без вихідних


ВАРТІСТЬ ВХІДНИХ КВИТКІВ

Дорослий
50 грн
Пільговий 20 грн (пенсіонерам, студентам)

Музейним працівникам, членам спілки художників, військовослужбовцям строкової служби, інвалідам 1,2 групи – безкоштовно (за наявності посвідчення).

ЕКСКУРСІЇ

Вартість екскурсійної путівки – 200 грн.

Екскурсія англійською мовою – 250 грн.

У четвер о 19:00 екскурсія – безкоштовно!

Екскурсію можна замовити за телефоном +38 (067) 659-33-69 або за електронною адресою [email protected]

Організатор групових відвідувань – Вікторія Бойко.


ЕКСКУРСІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП ДІТЕЙ

Вартість спеціального квитка - 20 грн.

У вартість входить:

вхід на експозицію;
спеціальна екскурсія для дітей.

Координатор організованих груп дітей – Ніна Івановська: +38 (067) 446-74-49, [email protected]


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗМІ

Прес-показ: 26 липня о 17:00
ЗМІ – за попередньою акредитацією: [email protected]
Представникам ЗМІ потрібно мати при собі журналістське посвідчення.

Viv-apostol_thumb

Viv-ekster_thumb

Viv-pymonenko_thumb

Vv-kistka_thumb


Комментарии

Комментариев пока нет

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять комментарии

наши постоянные авторы

самые активные дискуссии

Всего реплик: 63
Всего участников: 9
Олег Базилевич, Константин Дмитриев, admin ronin
Всего реплик: 57
Всего участников: 9
Олег Базилевич, Константин Дмитриев, admin ronin
Тема: Олег Базилевич: Воздух "Олимпийского"
Всего реплик: 56
Всего участников: 17
Олег Базилевич, Дэви Аркадьев, Тамара Ярошовец

события

ноября 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345